Intresseanmälan för samarbete

Smart Kreativ Stad är en femårig satsning på film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling. I projektet möter kompetens inom film, TV och digital media – bl.a. scenografi, ljussättning, animation och dataspelsutveckling – aktörer inom stadsplanering, bygg och fastigheter samt boende, civilsamhälle och kommuner.

Fokus är inställt på att skapa nya perspektiv och öppnar nya fönster för rörlig bild i stadsrummet, skapa mer dynamik och interaktivitet, stärka affärsutveckling och konkurrenskraft.

Nu söker vi efter intressanta platser och utmaningar som kan bli fokusområden för projektets pilotstudier.

Välkommen till Smart Kreativ Stad!

 

Så här går det till:
Filmregion Stockholm-Mälardalen (Filmregionen) identifierar tre konkreta områden/platser per år med intressanta utmaningar inom stadsutveckling. Det ska finnas en koppling till någon av Filmregionens medlemskommuner eller annan samarbetspart.

Utifrån varje identifierat område/utmaning utformas en pilotstudie med fokus på att utveckla och presentera innovativa förslag på lösningar för området. Pilotstudien kan vara i form av ett skissuppdrag för konstnärlig gestaltning med rörlig bild eller ett intensivt labb på 2–3 dagar där man under processledning arbetar med att ta fram och visualisera konkreta förslag.

Pilotstudierna kan också utgå från gemensam tematik med aktiviteter i flera kommuner – till exempel undersöka hur byggnader kan bli mer visuella, hur bortglömda platser kan få nytt liv eller hur vi gör stadsmiljön mer interaktiv och attraktiv. Under 2016 är ett sådant tema Pop-up bio – en gräsrotsrörelse där publik(er) får delta i och uppleva film tillsammans på oväntade och unika platser.

JÄMSTÄLLDHET, INTEGRATION och MILJÖKRITERIER är centrala värden i både urvalsprocessen och utformningen av pilotstudier/testlabb.

Vi kommer att arbeta med MEDBORGARDIALOG och INTERAKTIVITET för att stimulera kontakt och dialog med ett brett spektrum av grupper.

Arbetsmodellen är utformad för att vara innovativ och värdeskapande för Stockholmsregionen – för såväl företag som – kanske allra mest – människorna som bor, jobbar, studerar, besöker, promenerar, cyklar, åker kollektivtrafik eller vad man nu gör här. Kort sagt, oavsett vilken roll du spelar i Stockholm så tror vi att det här projektet kan spela en roll för dig och att du kan spela en roll i det.

 

Första steget:

Fram till och med 1 juni kan medlemskommun i Filmregionen eller en av organisationens samarbetsparter ansöka om att medverka i en eller flera pilotstudier. Första steget för den aktör som överväger att ansöka är att identifiera ett begränsat område – en geografisk plats, en situation eller en händelse – som ni vill påverka positivt genom arbete med rörlig bild.

Den första utlysningen (med start våren 2016) avser främst pilotstudier för perioden 2016–2017.

Den andra utlysningen görs under 2017. Men redan i första utlysningen är det möjligt att föreslå initiativ för perioden 2018–2019.

Vi hoppas på många intressanta förslag, och finns tillgängliga för diskussion och frågor. I första omgången kommer 6–12 av de föreslagna områdena att väljas ut för fördjupad analys av möjligheterna.

De erfarenheter och kunskaper som projektet genererar förmedlar vi vidare både i Sverige och internationellt genom seminarier och på den webbplats som sätts upp våren 2016.

 

Anvisningar för intresseanmälan för kommuner

I intresseanmälan beskriver ansökande aktör ett område – en plats, situation eller händelse/event – som den vill fokusera på.

En plats kan till exempel vara en fasad, en övergiven plats under ett brofäste, ett torg, en innergård, en övergiven butikslokal eller en lekpark. Det kan också vara en plats kopplad till en lokal kändis eller personlighet, eller en plats med kulturhistoriskt värde.

En situation kan till exempel vara att ungdomar vill ha någonstans att träffas och interagera, att de saknas en plats för eftertanke eller ett tillfälle att knyta an till historien.

En händelse/event kan vara till exempel en festival, ett jubileum av engångskaraktär eller ett återkommande evenemang.

Filmregionen kommer att utvärdera ansökningarna i samarbete med en referensgrupp utifrån kriterierna:

  • Jämställdhet och integration
  • Bättre och mer dynamisk stadsmiljö
  • Potential för kreativitet och innovation
  • Området (platsens/situationens/händelsens) potential att öppna nya perspektiv för rörlig bild i stadsrummet
  • Möjligheterna för lokal samverkan, interaktivitet och medborgardialog
  • Ekonomisk genomförbarhet
  • Tidsmässig genomförbarhet

Fyll i formuläret här 

PS. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få löpande uppdateringar och information:

Kalendarium

Göteborgs Internationella Filmfestival (GiFF), 26 januari – 5 februari, 2018

Deadline STHLM debut 12 februari, 2018

Berlinale, 15 februari – 25 februari, 2018

Festival de Cannes, 8 maj – 19 maj, 2018

Producenten som ledare
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 i rörlig form
Regional tillväxt

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner.

Läs mer