Gestaltningsuppdrag i Fisksätra

annons_fisksatra_00943_bw

Smart Kreativ Stad, Konsten att skapa stad/Nacka kommun och Stena Fastigheter utlyser fyra skissuppdrag för yrkesverksamma konstnärer samt kreatörer från filmbranschen som arbetar med rörlig bild, ljud, ljus, media, scenografi mm.

Gestaltningarna ska knyta an till teman som repetition, mönster rytm, tillvarons märkliga upprepningar och stadens osynliga mönster. De konstnärliga gestaltningarna ska vara en unik del av Fisksätra, en mötesplats, och stimulera till samtal och reflektion för boende och besökare i alla åldrar och från olika kulturer. Gestaltningarna ska förhålla sig till Fisksätras miljö och arkitektur och bidra till platsens identitet på ett nytänkande sätt.

Sista inlämningsdag för intresseanmälan för skissuppdrag är 2016-12-09.
Genomförande av gestaltning är beräknat till april-november 2017.

Intresseanmälningar lämnas via Filmregion Stockholm-Mälardalens Kreatörspool på www.kreator.frsm.se där komplett underlag och uppdragsbeskrivning finns att ladda ned.

Kalendarium

Göteborgs Internationella Filmfestival (GiFF), 26 januari – 5 februari, 2018

Deadline STHLM debut 12 februari, 2018

Berlinale, 15 februari – 25 februari, 2018

Festival de Cannes, 8 maj – 19 maj, 2018

Producenten som ledare
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 i rörlig form
Regional tillväxt

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner.

Läs mer