Information från Filmregionen

Filmregion Stockholm-Mälardalen lämnar nätverket för regionala filmproduktionscenter. Utträdet ger Filmregionen större utrymme för filmproduktion och att utveckla verksamheten.

Beslutet togs av Filmregion Stockholm-Mälardalens styrelse där även filmbranschen är representerad.

Anette Mattsson, vd för Filmregion Stockholm-Mälardalen:

– I samband med utgången av ett första gemensamt år där Nätverket för regionala produktionscenter varit en part i det nya Filmavtalet 2013 – 2015, kan vi konstatera att vi inte kan motivera fortsatt medlemskap i nätverket. Nuvarande fördelning inom nätverket av kostnaden för Filmavtalet innebär att Filmregionens ekonomi blir avsevärt starkare utanför nätverket. Ett utträde ger oss större utrymme till filmproduktion.

– Givetvis fortsätter Filmregion Stockholm-Mälardalens samarbete på andra arenor med våra regionala kollegor, t.ex. inom Sweden Film Commission som är den gemensamma plattformen för att marknadsföra Sverige som filmland.

För mer information
Anette Mattsson, vd Filmregion Stockholm-Mälardalen, 072-543 33 40

Filmregion Stockholm-Mälardalen är regionens produktionscentrum för film. Uppdraget är att stimulera filmproduktion och därigenom främja regionens konkurrenskraft, tillväxt och kultur.

Kalendarium

Göteborgs Internationella Filmfestival (GiFF), 26 januari – 5 februari, 2018

Deadline STHLM debut 12 februari, 2018

Berlinale, 15 februari – 25 februari, 2018

Festival de Cannes, 8 maj – 19 maj, 2018

Producenten som ledare
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 i rörlig form
Regional tillväxt

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner.

Läs mer