Ny rapport om svensk barnfilm

Filmregion Stockholm-Mälardalen har tagit fram en rapport om svensk barnfilm: ”Ge morgondagens Pippi en chans – en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen”. Rapporten är framtagen med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun.

Rapportförfattarna (Gila Bergqvist Ulfung och Lisa Taube) gör först en läges- och omvärldsanalys av svensk barnfilmsproduktion. Sverige har en lång och gedigen tradition på området. Men på senare år har vi halkat efter – ända till jumboplatsen i Norden sett till andelen av totala antalet produktioner under 2000-talet.

Därefter utformar rapportförfattarna enhandlingsplan för hur barnfilmsproduktionen i Sverige kan stärkas. De ser behov av en samlande och stimulerande kraft som tar tillvara den kompetens och de visioner som finns hos de olika aktörer som arbetar med visuellt berättande för barn. Inriktningen är bred och inkluderar nya fönster för rörlig bild.

Rent konkret föreslås ett Kids Screen Hub där en av uppgifterna blir att mer konsekvent identifiera möjligheter för produktioner som rör sig mellan flera plattformar, att länka samman den interaktiva industrin med den traditionella film- och tv-branschen. En annan uppgift blir att dela ut stödmedel för att främja utveckling av filmprojekt riktade till barn.

Länk till rapporten

Kalendarium

Göteborgs Internationella Filmfestival (GiFF), 26 januari – 5 februari, 2018

Deadline STHLM debut 12 februari, 2018

Berlinale, 15 februari – 25 februari, 2018

Festival de Cannes, 8 maj – 19 maj, 2018

Producenten som ledare
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 i rörlig form
Regional tillväxt

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner.

Läs mer