Ny roll för Nacka i regionalt filmsamarbete

Nacka blir medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen. Det beslutade en enhällig kommunstyrelse på senaste mötet. Medlemskapet är ett led i Nackas strategi att stärka sin position som en attraktiv kommun för film- och tv-produktion.

– Film- och tv-produktion är mycket väl representerat i Nacka. Här finns branschen och här sker också produktion av större studiobaserade TV-inspelningar och spelfilm. Dessutom produceras över 70 procent av Sveriges reklamfilm i Nacka, ett resultat av att tillgången på studios är mycket god, säger Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun.

– Det är glädjande att Nacka blir medlem i Filmregionen. Nu kan vi tillsammans med Nacka arbeta för att stärka kommunens position som en konkurrenskraftig plats för film- och tv-produktion. Nacka har goda förutsättningar för filmproduktion och blir en viktig part i filmsamarbetet, säger Anders Ekegren, ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen.

De kreativa näringarna, där film och tv spelar en alltmer central roll, har stor betydelse för Stockholmsregionens utveckling. Flera studier visar på den ekonomiska effekt som film- och tv-produktion har på den lokala och regionala ekonomin i den här delen av landet, vad gäller marknadsföring, sysselsättning, handel och besöksnäring.

– Branschen är en viktig del av det stora dynamiska näringsliv som finns i Nacka. Inte minst gynnar det upplevelseindustrin och andra delar av näringslivet, tillägger Erik Langby.

Kontakta för mer information

Anders Ekegren, ordförande, Filmregion Stockholm-Mälardalen, 070-605 24 18 Anders Börjesson, näringslivsdirektör, Nacka kommun, 070-431 92 28

Smart Kreativ Stad
Smart Kreativ Stad
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 i rörlig form
Producenten som ledare
Kalendarium

Stockholm Film Festival 8-19 november.

Seminarium om åskådarperspektivet 15 november

Victorprisutdelning och branschmingel 15 november

Regional tillväxt

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner.

Läs mer