Ny roll för Nacka i regionalt filmsamarbete

Nacka blir medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen. Det beslutade en enhällig kommunstyrelse på senaste mötet. Medlemskapet är ett led i Nackas strategi att stärka sin position som en attraktiv kommun för film- och tv-produktion.

– Film- och tv-produktion är mycket väl representerat i Nacka. Här finns branschen och här sker också produktion av större studiobaserade TV-inspelningar och spelfilm. Dessutom produceras över 70 procent av Sveriges reklamfilm i Nacka, ett resultat av att tillgången på studios är mycket god, säger Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun.

– Det är glädjande att Nacka blir medlem i Filmregionen. Nu kan vi tillsammans med Nacka arbeta för att stärka kommunens position som en konkurrenskraftig plats för film- och tv-produktion. Nacka har goda förutsättningar för filmproduktion och blir en viktig part i filmsamarbetet, säger Anders Ekegren, ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen.

De kreativa näringarna, där film och tv spelar en alltmer central roll, har stor betydelse för Stockholmsregionens utveckling. Flera studier visar på den ekonomiska effekt som film- och tv-produktion har på den lokala och regionala ekonomin i den här delen av landet, vad gäller marknadsföring, sysselsättning, handel och besöksnäring.

– Branschen är en viktig del av det stora dynamiska näringsliv som finns i Nacka. Inte minst gynnar det upplevelseindustrin och andra delar av näringslivet, tillägger Erik Langby.

Kontakta för mer information

Anders Ekegren, ordförande, Filmregion Stockholm-Mälardalen, 070-605 24 18 Anders Börjesson, näringslivsdirektör, Nacka kommun, 070-431 92 28

Kalendarium

Göteborgs Internationella Filmfestival (GiFF), 26 januari – 5 februari, 2018

Deadline STHLM debut 12 februari, 2018

Berlinale, 15 februari – 25 februari, 2018

Festival de Cannes, 8 maj – 19 maj, 2018

Producenten som ledare
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 i rörlig form
Regional tillväxt

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner.

Läs mer