Presentation av ny rapport

Så blir Sverige bättre på att locka utländska filmproduktioner. Presentation av ny rapport.

Allt fler länder och regioner greppar filmen som ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra sig och stimulera besöksnäringen. För att locka till sig och behålla filmproduktioner används rabatter och andra incitament. Men Sverige framstår som ett undantag utan nationella åtgärder, med konsekvensen att vi får det svårare att hävda oss som internationellt inspelningsland. En ny rapport belyser stödsystemen i fyra europeiska länder. Under seminariet får vi höra mer om Frankrike, med Film France på plats.Filmpool Stockholm-Mälardalen har i bred samverkan tagit fram rapporten  ”Allt räknas – om rabatter och erbjudanden till filmproduktion i Europa”. De andra aktörerna bakom rapporten är tre regionala filmkommissioner – Mid Nordic Film Commission, Oresund Film Commission och Swedish Lapland Film Commission – samt branschorganisationen Resursföretagen för Film & TV i Sverige.

Länk till rapporten

För mer information kontakta:
Åke Lundström, vd, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-674 76 20

Kalendarium

Göteborgs Internationella Filmfestival (GiFF), 26 januari – 5 februari, 2018

Deadline STHLM debut 12 februari, 2018

Berlinale, 15 februari – 25 februari, 2018

Festival de Cannes, 8 maj – 19 maj, 2018

Producenten som ledare
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 i rörlig form
Regional tillväxt

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner.

Läs mer