Filmkommissionär tar plats i internationell styrelse

Stockholm-Mälardalens filmkommissionär Ingrid Rudefors har valts in i AFCI Board of Directors.

AFCI (Association for Film Commissioners International) är den officiella professionella organisationen för filmkommissionärer i världen. Styrelseplatsen innebär ett rejält kliv framåt för Sverige och Skandinavien på den internationella filmkartan. AFCI Board of Directors omfattar totalt 13 filmkommissionärer. Stockholm-Mälardalen, London och Skottland är de enda europeiska regionerna representerade.Ingrid Rudefors, filmkommissionär för Stockholm-Mälardalen:

– Jag är mycket hedrad. Det här är ett stort steg framåt för Stockholm-Mälardalen. Men det är faktiskt större än så. Det innebär att Sverige och Skandinavien stärker sin position i den internationella filmvärlden.

Filmkommissionär verksamhet handlar om att förenkla för filminspelningar och underlätta för filmteam att hitta bra inspelningsplatser. Filmkommissionärens roll växer i betydelse i takt med att film blir ett allt viktigare instrument för städer och regioner att marknadsföra sig, skapa jobb och tillväxt.

Kontakta för mer information:

Ingrid Rudefors, filmkommissionär, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-323 77 71
Åke Lundström, vd, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-674 76 20

Filmpool Stockholm-Mälardalen är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion och audiovisuell industri i regionen. Därigenom vill Filmpoolen öka regionens synlighet och konkurrenskraft. Stockholm Film Commission är en del av Filmpool Stockholm-Mälardalen.

pdf

Kalendarium

Göteborgs Internationella Filmfestival (GiFF), 26 januari – 5 februari, 2018

Deadline STHLM debut 12 februari, 2018

Berlinale, 15 februari – 25 februari, 2018

Festival de Cannes, 8 maj – 19 maj, 2018

Producenten som ledare
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 i rörlig form
Regional tillväxt

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner.

Läs mer