Filmkommissionär tar plats i internationell styrelse

Stockholm-Mälardalens filmkommissionär Ingrid Rudefors har valts in i AFCI Board of Directors.

AFCI (Association for Film Commissioners International) är den officiella professionella organisationen för filmkommissionärer i världen. Styrelseplatsen innebär ett rejält kliv framåt för Sverige och Skandinavien på den internationella filmkartan. AFCI Board of Directors omfattar totalt 13 filmkommissionärer. Stockholm-Mälardalen, London och Skottland är de enda europeiska regionerna representerade.Ingrid Rudefors, filmkommissionär för Stockholm-Mälardalen:

– Jag är mycket hedrad. Det här är ett stort steg framåt för Stockholm-Mälardalen. Men det är faktiskt större än så. Det innebär att Sverige och Skandinavien stärker sin position i den internationella filmvärlden.

Filmkommissionär verksamhet handlar om att förenkla för filminspelningar och underlätta för filmteam att hitta bra inspelningsplatser. Filmkommissionärens roll växer i betydelse i takt med att film blir ett allt viktigare instrument för städer och regioner att marknadsföra sig, skapa jobb och tillväxt.

Kontakta för mer information:

Ingrid Rudefors, filmkommissionär, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-323 77 71
Åke Lundström, vd, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-674 76 20

Filmpool Stockholm-Mälardalen är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion och audiovisuell industri i regionen. Därigenom vill Filmpoolen öka regionens synlighet och konkurrenskraft. Stockholm Film Commission är en del av Filmpool Stockholm-Mälardalen.

pdf

Smart Kreativ Stad
Smart Kreativ Stad
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2016 i rörlig form
Producenten som ledare
Kalendarium

6/3 - 12/3 Tempo Dokumentärfestival med följande på agendan:

8/3 VR-seminarium i Hornhuset kl. 15.00

7/3 Visning av Citizen Schein på Bio Victor kl. 17.45

7/3 Visning av Trafikljusen blir blå i morgon på Victoria 2 kl. 19.00

8/3 Visning av Efter Inez på Bio Rio kl. 17.30

8/3 Samtal pågår i Hornhuset kl 16.00

9/3 Tempo pitch på Bio Rio kl. 14.15

9/3 Visning av Citizen Schein på Bio Rio kl. 17.00

9/3 Visning av Trafikljusen blir blå i morgon på Reflexen kl. 19.30

12/3 Visning av Efter Inez på Victoria 2 kl. 18.45

11/5 - 22/5 Cannes Film Festival

Regional tillväxt

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner.

Läs mer