Film Capital Stockholm

Hej,

Filmregion Stockholm-Mälardalen har bytt namn till Film Capital Stockholm.

Snart kopplas du automatiskt över till vår nya hemsida: filmcapitalstockholm.se

Hello,

Filmregion Stockholm-Mälardalen has a new name: Film Capital Stockholm.

You will soon be redirected to our new website: filmcapitalstockholm.se